Welkom
Bij ons staat opleiden in begeleiden centraal

Werk maken van je passie voor begeleiden van mensen 
Wat is jouw passie voor begeleiden van mensen? Bij een opleiding binnen leerlijn 2 kun je dat ontdekken. Je krijgt de ruimte om je eigen weg te kiezen. Samen met je begeleider op de werkplek helpen we je om je te verbinden aan de vakkennis van het begeleiden, jouw eigen talenten en waarden, en de wereld om je heen. Elke verbinding laat je groeien op jouw eigen unieke manier, in je vakgebied, in het begeleiden van mensen en jou als persoon. Bij leerlijn 2 leer je meer dan alleen het vakgebied begeleiden. De mensen om je heen willen vaak meer dan alleen vakmanschap. Daarom ga je op de werkplek en bij de contactmomenten aan de slag met vragen als: Waar ben je goed in? Wat vind jij belangrijk? En wat kun je betekenen als begeleider van de mensen om je heen? Je kiest hierin je eigen route, door de contactmomenten en de praktijk. Zo word jij de vakman die de mensen nodig hebben: flexibel, betrokken, kritisch denkend en zelfstandig handelend. En sta je steviger in je werk en in je leven.

Onze Visie
Wij staan voor opleiden in begeleiden en stellen de lerende als persoon centraal.
Wie bieden een leertraject aan waarin de lerende eigenaarschap neemt en zelf de wijze van leren bepaalt. 
Wij ondersteunen de lerende in het leerproces en helpen de lerende zich te positioneren binnen zijn of haar beroepscontext.
Wij bieden verschillende leermethodes aan die aansluiten bij de behoefte van de lerende.
Wij kwalificeren startbekwame begeleiders.

Opleiden in begeleiden in een diverse omgeving.
De betekenis van begeleiden is ondersteunen. De lerende krijgt deze ondersteuning in het leerproces van de leerbegeleider en de praktijkleermeester binnen de beroepscontext. Wij bieden ondersteuning tijdens het leerproces door het aanbieden van diverse leermethodes. Je kunt contactmomenten volgen waarin er verdieping plaatsvindt over de lesstof en de persoonlijke leervragen. Er is een online omgeving beschikbaar waar je verdieping kunt zoeken en je kunt de begeleider vragen om je te ondersteunen. Ondersteuning bieden betekent dat er  betekenisvolle situaties worden gecreëerd om te leren. 

De lerende als persoon voorop.
Bij ons sta je als lerende centraal. Waar ben je goed in, hoe leer jij het beste en op welke manier zie jij jezelf als begeleider? Met deze vragen dagen we je uit om na te denken over je eigen kwaliteiten en ambities. Zo kun je een eigen leerroute kiezen. Jij hebt de regie en kiest, nadat je het eerste (verplichte) contactmoment hebt gevolgd, of je deelneemt aan de  overige contactmomenten. Je kunt ervoor kiezen om delen van de opleiding in een online omgeving op te pakken of  je gaat op basis van onderzoek of eerder verworden competenties bezig  met je opleiding. Je leert op de manier zoals jij dat prettig vindt

Je neemt eigenaarschap. 
Je gaat niet zomaar de praktijk in, er wordt een stevige basis gelegd in voorbereiding en begeleiding. De opleiding bestaat uit vijftien modules die allen een oplopende moeilijkheidsgraad kennen. In alle opleidingen ga je aan de slag met kennis, houding, vaardigheid, zelfstandigheid en initiatief nemen op het niveau dat op dat moment van je verwacht mag worden. Je neemt eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.

Kwalificatie.
Startbekwaam houdt in dat je voldoet aan de criteria die in het kwalificatieprofiel staat vermeld. We kwalificeren vanuit het beroepsgericht opleiden. Dit betekent dat er mandaten af zijn gegeven aan supervisors die jouw producten voorzien van een assessment. Wij treden op als tweede assessor om de kwaliteit te waarborgen. We vinden het belangrijk dat ons onderwijs er toe doet is. Hierbij zijn begeleiders op de werkvloer van essentieel belang. We willen elke dag een beetje beter worden en staan open voor vernieuwing. Samen gaan we voor het beste resultaat voor jou. Heb je ideeën voor ons onderwijs, dan horen we ze graag!

Ga naar de inhoud